Over ons


Stichting Zorg Westerwolde, voor een leven met toekomstperspectief

Stichting Zorg Westerwolde bouwt aan een toekomstperspectief voor (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking, psychische problematiek of beide. Dat doen wij door - waar mogelijk - gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Wij willen bewerkstelligen dat onze cliënten naar tevredenheid en met succes kunnen deelnemen aan de maatschappij.


Wonen en dagbesteding

Stichting Zorg Westerwolde bestaat uit woonvorm d’ Oale Kazerne en dagbesteding ‘t Kraaiennust, beide in Vlagtwedde. Cliënten die bij ons wonen

kunnen bij ons dagbesteding volgen of elders werken, leren of naar de dagbesteding gaan. Ook biedt onze dagbesteding plek aan cliënten die niet in onze woonvorm wonen.


Ons team

Het team van Stichting Zorg Westerwolde bestaat uit een groep vaste, eigen medewerkers. Onze mensen zijn bevlogen (coördinerende, persoonlijk) begeleiders. Zij staan 24/7 klaar voor onze cliënten. Onze cliënten doen zelf wat ze zelf kunnen. Bij de rest krijgen ze hulp en ondersteuning op maat. Stichting Zorg Westerwolde biedt geen eigen verpleegzorg.


Korte historie

Stichting Zorg Westerwolde is in 2008 opgericht als ouderinitiatief. Het begon als kleinschalige woonvorm voor cliënten die het best tot hun recht komen in een omgeving met een bescheiden aantal bewoners en persoonlijke contacten met vaste medewerkers.


Al snel ontstond de vraag vanuit bewoners, hun familie en wettelijk vertegenwoordigers naar dagbesteding voor de bewoners. Aan die behoefte hebben wij invulling gegeven. In 2018 kreeg onze dagbesteding vorm in een eigen pand: ‘t Kraaiennust in het voormalige postkantoor aan de Kraaikampweg in Vlagtwedde.


Bestuur

Op dit moment zijn wij een stichting onder leiding van een driekoppig bestuur op afstand. De bestuursleden zijn vrijwilligers. De dagelijkse leiding is in handen van twee coördinerende

persoonlijk begeleiders, die ons team van ongeveer tien vaste, eigen medewerkers aansturen en vertegenwoordigen. Zij leggen verantwoording af aan het bestuur.


Meer over onze organisatie