Organisatie

Organisatie


Gegevens

Naam: Stichting Zorg Westerwolde

RSIN: 815207219

KvK nummer: 02091410

Vestigingsadres: Onstwedderweg 20, 9541AD, Vlagtwedde

Website: www.stichtingzorgwesterwolde.nl 

Email: info@stichtingzorgwesterwolde.nl


Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden: een voorzitter, een secretaris

en een penningmeester.


De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Maar zij komen wel in aanmerking voor de vergoeding van de in de uitoefening

van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.


Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Michel van Klinken

Secretaris/Penningmeester:Olga Jongejan,

Algemeen lid: Dineke Jongejan - Wegter


Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van

hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.


Doelstelling

De stichting bouwt aan een toekomstperspectief voor (jong)volwassenen

met een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek, waar het

mogelijk is om gezamenlijke activiteiten te ondernemen.

Het uitgangspunt is om naar tevredenheid en met succes deel te kunnen nemen aan

de maatschappij


Beleidsplannen
Klik op ''Beleidsplan.pdf'' om het volledige beleidsplan te downloaden

Beleidsplan.pdf 356.04 KB


Jaarverslagen

Klik op ''Jaarverslag 2022.pdf"' om het jaarverslag 2022 te downloaden.

Jaarverslag 2022.pdf 480.37 KB